எழுத்தாளர்கள் இடுகைகள் மூலம் இசையரசு

இசையரசு

இசையரசு
8 இடுகைகள் 0 கருத்துகள்
பாடகர்; ஆட்டோ ஓட்டுநர்; தொலைக்காட்சியில் உதவி தயாரிப்பாளர், இசை ஒருங்கிணைப்பாளர் என்று பல முகங்கள் எனக்கு. ”இப்போது”வின் தூதுவர் என்ற புதிய அடையாளமும் சேர்ந்திருக்கிறது.