எழுத்தாளர்கள் இடுகைகள் மூலம் பா. தயானந்தன்

பா. தயானந்தன்

பா. தயானந்தன்
0 இடுகைகள் 0 கருத்துகள்
பா. தயானந்தன் சென்னைக் கிறித்தவக் கல்லூரியில் தாவரவியல் துறைத் தலைவராகப் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற விஞ்ஞானி; மனிதகுல சமத்துவத்துக்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர். P.Dayanandan is a scientist; fighting the evil of caste to ensure human dignity and equality.

காண்பிக்க பதிவுகள் இல்லை