எழுத்தாளர்கள் இடுகைகள் மூலம் ஓவியர் சந்ரு

ஓவியர் சந்ரு

ஓவியர் சந்ரு
0 இடுகைகள் 0 கருத்துகள்
தமிழ்நாட்டில் காட்சிக் கலைகளின் பிதாமகர்களில் ஒருவர்; கலை மக்களுக்காகவே என்பதில் சமரசமற்ற தெளிவுள்ளவர்.

காண்பிக்க பதிவுகள் இல்லை