(கவனிக்கவும்: இது ஒரு விளம்பரதாரர் அறிவிப்பு; இதனை உருவாக்குவதில் செய்தியாளர்கள் எவரும் ஈடுபடுத்தப்படவில்லை.)

Appollo Fitness Centre is the address you may be looking for if you are a girl/woman living in and around Velachery in Chennai; What makes this facility stand apart is the individualized care and attention that we provide through our professional fitness trainers. Fourteen years into the business of wellbeing of women, Appollo has helped hundreds of women become fit and smart.

The Cardiac Zone of the Appollo facility has treadmills, walkers, steppers, EFX, cycles. MULTI-GYM area takes care of the abdomen, hips and thighs; SUPER-SHAPER area helps members tone and sculpt their bodies. The Sauna has steam bath arrangements.

Hundreds of women were helped by our caring trainers to reduce their weights; Aerobics and dancing classes are offered for girls/women of age group 12 to 60; Special Yoga stretches and special diet counseling are value-additions at the Appollo Fitness Centre.

There is a promotional offer of discount up to 30 per cent for new registrations this season. You can connect with us at the following address and phone numbers:

AppolloFitnessCentre

APPOLLO FITNESS CENTRE A/C
Sriram Apartments, No. G-3 Plot,
16,17,20, Ramagiri Nagar, First Cross Street,
Velachery, Chennai 600042 (Near Baby Nagar/Opposite Tata Consultancy Services – TCS)
9841402408, 9841027432, 04422437000, 9282121390
mush711@gmail.com

(DISCLAIMER: THIS IS A NATIVE AD; NOT AN EDITORIAL INITIATIVE)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here