பத்தாம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரையிலான பொதுத் தேர்வுகளுக்கான அட்டவணையை தமிழக தேர்வுத்துறை இயக்ககம் அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, 10ஆம் வகுப்புக்கான பொதுத் தேர்வுகள் மார்ச் 16ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி வரையிலும், 11ஆம் வகுப்புக்கான பொதுத்தேர்வுகள் மார்ச் ஏழாம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி வரையிலும், 12ஆம் வகுப்புக்கான பொதுத்தேர்வுகள் மார்ச் ஒன்று முதல் ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி வரையும் நடைபெறுகிறது

10ஆம் வகுப்பு தேர்வு அட்டவணை:

16.03.18 – தமிழ் முதல் தாள்
21.03.18 – தமிழ் இரண்டாம் தாள்
28.03.18 – ஆங்கிலம் முதல் தாள்
04.04.18 – ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்
10.04.18 – கணிதம்
12.04.18 – மொழி (விருப்பத் தேர்வு)
17.04.18 – அறிவியல்
20.04.18 – சமூக அறிவியல்

11ஆம் வகுப்பு தேர்வு அட்டவணை விபரம்:

07.03.18 – தமிழ் முதல் தாள்
08.03.18 – தமிழ் இரண்டாம் தாள்
13.03.18 – ஆங்கிலம் முதல் தாள்
14.03.18 – ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்
20.03.18 – கணிதம் / விலங்கியல் / நுண்ணுயிரியியல் / ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவியல்
23.03.18 – வணிகவியல் / மனையியல் / புவியியல்
27.03.18 – இயற்பியல் / பொருளியல்
03.04.18 – வேதியியல் / கணக்குப் பதிவியல்
13.04.18 – தகவல் தொடர்பு ஆங்கிலம் (கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஷ்) / இந்திய கலாச்சாரம் / கணிப்பொறி அறிவியல் / உயிர் வேதியியல் / மேம்படுத்தப்பட்ட மொழிப்பாடம் (அட்வான்ஸ்டு லாங்க்வேஜ் -தமிழ்)
16.04.18 – அரசியல் அறிவியல் / செவிலியர் கல்வி (பொது) / புள்ளியியல்/ தொழில் கல்வி தியரி

12ஆம் வகுப்பு தேர்வு அட்டவணை :

01.03.18 – தமிழ் முதல் தாள்
02.03.18 – தமிழ் இரண்டாம் தாள்
05.03.18 – ஆங்கிலம் முதல் தாள்
06.03.18 – ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்
09.03.18 – வணிகவியல் / மனையியல் / புவியியல்
12.03.18 – கணிதம் / விலங்கியல் / நுண்ணுயிரியியல் / ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவியல்
15.03.18 – அரசியல் அறிவியல் / செவிலியர் கல்வி (பொது) / புள்ளியியல்/ தொழில் கல்வி தியரி
19.03.18 – இயற்பியல் / பொருளியல்
26.03.18 – வேதியியல் / கணக்குப் பதிவியல்
02.04.18 – உயிரியல் / வரலாறு / தாவரவியல் / வணிக கணிதம்
06.04.18 – தகவல் தொடர்பு ஆங்கிலம் (கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஷ்) / இந்திய கலாச்சாரம் / கணிப்பொறி அறிவியல் / உயிர் வேதியியல் / மேம்படுத்தப்பட்ட மொழிப்பாடம் (அட்வான்ஸ்டு லாங்க்வேஜ் -தமிழ்)

இதையும் படியுங்கள்: ராமர் பாலத்தைப் பற்றி “சயின்ஸ் சேனல் ” சொல்வதென்ன ?

கருத்துகள் இல்லை

ஒரு பதிலை விடவும்