“வெறுப்புச் சக்திகளின் வளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்”

"Hooliganism of the Right-Wing can be neutralized only by educating the masses"

0
297

இதையும் படியுங்கள்: ஆர்.எஸ்.எஸ் சொல்லும் பொய்களைத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

பணக் கஷ்டத்திலிருக்கும் இப்போதுவுக்கு கீழேயுள்ள GIVE 5 பொத்தானை அழுத்தி நன்கொடை வழங்குங்கள்:

கருத்துகள் இல்லை

ஒரு பதிலை விடவும்