மருத்துவ கண்டுபிடிப்பிற்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு

0
939

மருத்துவ கண்டுபிடிப்பிற்கு நோபல் பரிசு

2019 ஆம் ஆண்டு மருத்துவ கண்டுபிடிப்பிற்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு

மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு 3 பேருக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது

வில்லியம் கேலின், பீட்டர் ராட்கிளிஃப், கிரேக் செமன்ஸா ஆகிய 3 பேருக்கு நோபல் பரிசு பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here