அனுமதியற்ற மனைப்பிரிவுகள் மற்றும் மனைகள் வரன்முறைப்படுத்தும் திட்டத்தை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. அதில் மனைப்பிரிவு மேம்பாட்டாளர்கள் தங்கள் மனைப்பிரிவில் வரன்முறைப்படுத்தக் கோரும் விற்கப்படாத மனைகளின் பரப்பளவில் 10 சதவீத நிலத்தை OSR-க்காக ஒதுக்கி உள்ளாட்சிக்கு தானமாக வழங்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை

DIPR - P.R.NO 684 - Press Release - Regularisation of Unapproved Plots- Date 12.10.2017-1

DIPR - P.R.NO 684 - Press Release - Regularisation of Unapproved Plots- Date 12.10.2017-2

DIPR - P.R.NO 684 - Press Release - Regularisation of Unapproved Plots- Date 12.10.2017-3

DIPR - P.R.NO 684 - Press Release - Regularisation of Unapproved Plots- Date 12.10.2017-4

DIPR - P.R.NO 684 - Press Release - Regularisation of Unapproved Plots- Date 12.10.2017-5

இதையும் படியுங்கள்: துல்லியம், நியாயம், ஆதாரம்: ஊடகவியலின் அடிப்படைகள்

கருத்துகள் இல்லை

ஒரு பதிலை விடவும்