ஆபாச படங்களை பார்க்கும் பெண்களை So Effin Cray என்கிற யூடியூப் சேனல் பேட்டி கண்டுள்ளது. ஒளிவுமறைவு இல்லாமல் தாங்கள் பார்த்த ஆபாச படங்களையும் ஏன் பார்க்கிறார்கள், எப்படிப்பட்ட ஆபாச படங்கள் பார்க்கிறார்கள் என்பதையும் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள். பெரும்பாலான பெண்கள் சிற்றின்பத்தை காட்சிப்படுத்தும் படங்களையும் அரிதாக சிலர் கடினமான செக்ஸ் படங்களையும் பிடிக்கும் என சொல்லியுள்ளார்கள். ஒரினச் சேர்க்கையை விவரிக்கும் ஆபாச படங்களையும் பிடிக்கும் என சில பெண்கள் கூறியுள்ளனர். அந்த வீடியோவைப் பாருங்கள்.