“நேர்வழில சம்பாதிச்சு நிம்மதியா, சந்தோஷமா இருக்கோம்ன்னு மனைவிக்குப் புரிய வைங்க”

”உங்கள் மனைவி புரிந்துகொள்வார்; நம்புங்கள்”

0
593

இதையும் பாருங்கள்: தற்கொலை இல்லா தமிழகம் படைப்போம்: ராஜாவைக் கேளுங்கள்

இதையும் பாருங்கள்: பேசுங்கள்; நம்பிக்கை கொடுங்கள்:உண்மைக் கதைகள்

இதையும் பாருங்கள்: சகோதரி, உன்னை நம்பு

கருத்துகள் இல்லை

ஒரு பதிலை விடவும்