இதையும் படியுங்கள் : #SaveJournalism: “பெண்களின் மீதான அவமதிப்புச் சொல்லடிக்கு அடையாள எதிர்ப்புதான் இந்தக் கல்லடி”

இதையும் படியுங்கள் : உலகிலேயே மிகப் பெரிய கப்பல் Symphony of the Seas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here