பாகுபாட்டை நியாயப்படுத்தும் விதத்தில், பாகுபாட்டை வளர்த்தெடுக்கும் வகையில் சிஸ்டத்தின் சில பகுதிகள் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதைப் பற்றிப் பேசாமல், இதைச் சரிசெய்யாமல் உண்மையை, நீதியை நிலைநாட்ட முடியாது.

நாதமும் தாளமும் நீயானாய்

புதிய இந்தியாவின் கண்ணகி சபூரா ஜர்கர்

எலான் மஸ்க்கும் விண்வெளிப் பயணங்களும்

ஐந்தாண்டுகளில் இப்போது சாதித்தது என்ன?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here