உண்பது, வழிபடுவது, பொழுதுபோக்கு என்று எல்லா செயல்பாடுகளையும் திறந்தவெளிக்கு மாற்றுவது வைரஸின் வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்தலாம். 

ஒசக்கம்மா

பஸ்கள்: தமிழ்நாட்டின் சமூகக் காப்பீடு

நாதமும் தாளமும் நீயானாய்

இந்துமத பால பாடம்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here