இந்த வருடத்தின் மிகப்பெரிய ஏமாற்றமாக தக்ஸ் ஆஃப் ஹிந்தோஸ்தான் அமைந்துள்ளது. இப்படி நடப்பதுதான். அமீர்கான், அமிதாப்பச்சன், 300 கோடி பட்ஜெட் இருந்தும் இப்படி நடந்த்திருப்பது வருத்தம்.

முதல் நாள் வியாழக்கிழமையைவிட வெள்ளிக்கிழமை 44.33 சதவீத வசூலை இந்தப் படம் இழந்தது. சனிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை வசூலைவிட 19.47 சதவீதம். ஞாயிறு 24.18 சதவீதம், திங்கள் ஞாயிறிலிருந்து 68.12 சதவீதம், செவ்வாய் திங்களிலிருந்து 20.91 சதவீதம், புதன் 19.54 சதவீதம்.

வசூல்ரீதியாக இந்த சதவீதத்தைப் பார்த்தால்,

இந்தி பதிப்பில்

வியாழன் – 50.75 கோடிகள்
வெள்ளி – 28.25 கோடிகள்
சனி – 22.75 கோடிகள்
ஞாயிறு – 17.25 கோடிகள்
திங்கள் – 5.50 கோடிகள்
செவ்வாய் – 4.35 கோடிகள்
புதன் – 3.50 கோடிகள்

மொத்தம் 132.35 கோடிகள்

தமிழ் மற்றும் தெலுங்குப் பதிப்பு

வியாழன் – 1.50 கோடி
வெள்ளி – 1 கோடி
சனி – 75 லட்சங்கள்
ஞாயிறு – 75 லட்சங்கள்
திங்கள் – 50 லட்சங்கள்
செவ்வாய் – 40 லட்சங்கள்
புதன் – 30 லட்சங்கள்

மொத்தமாக 5.20 கோடிகள்.

தங்கல் படம் சென்னையில் மட்டும் 4.75 கோடிகள் வசூல் செய்ததை நினைவுப்படுத்தினால், தக்ஸ் ஆஃப் ஹிந்தோஸ்தான் எவ்வளவு பெரிய தோல்வி என்பது புரியும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here