(நவம்பர் 9, 2015இல் வெளியான செய்தி)

அபூர்வமாகக் கிடைப்பவற்றின் அழகைப் பற்றி அதிகம் பேசுவது மனித சுபாவம்; அப்படி ஒரு மழை நாளான திங்கள் கிழமையைப் பற்றி சில சித்திரங்கள்.

கருத்துகள் இல்லை

ஒரு பதிலை விடவும்