சூஃபியும் சுஜாதாயும்: அதிசயங்களும் குணப்படுத்துதலும்

நாதமும் தாளமும் நீயானாய்

அவன் அறியாமல் ஓர் இலையும் உதிர்வதில்லை

நாடார்களின் கதை: அடிமைத்தனத்திலிருந்து ஆட்சிக்கு

டோலோ650யும் கண்ணீர் அஞ்சலி போஸ்டர்களும்

இப்போது: தமிழ் ஊடகங்களில் ஓர் அதிசயம்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here