சிரியா: பட்டினியால் உண்டான போர் இது

ஒரு வறட்சியின் தொடர்ச்சியாக போர்க்குற்றங்கள்

2
1342

ஒக்கி: கண் காணா மக்களுக்கு நடந்த கண் காணா பேரிடர்

ஒக்கி சொந்தங்களின் கரம் பிடித்து நடப்போம்

2 கருத்துகள்

ஒரு பதிலை விடவும்