ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனம் தயாரிக்கும் குழந்தைகளுக்கான முகப்பவுடர்களில் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் ஆஸ்பெஸ்டாஸ் துகள்கள் இருப்பது 1971 ஆம் ஆண்டு முதலே தெரியும் என்று ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனம் செய்தி வெளியிட்டது. பின் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனத்தின் பங்கு மதிப்புகள் 10% அளவுக்கு சரிந்துள்ளன.

புற்றுநோய் உண்டாக்கியதாக அந்நிறுவனம் மீது தொடரப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனம் ஒருதலைப்பட்சமானது என ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனம் கூறியுள்ளது.