கருணாநிதி 94: கனிமொழி கவிதை

Kanimozhi writes a poem to talk about father's loss of speech

0
807
கனிமொழி கருணாநிதி

மு.கருணாநிதியின் 94வது பிறந்த நாளுக்காக கனிமொழி எழுதிய கவிதை முதல் பக்கம்
மு.கருணாநிதியின் 94வது பிறந்த நாளுக்காக கனிமொழி எழுதிய கவிதை முதல் பக்கம்
மு.கருணாநிதியின் 94வது பிறந்த நாளுக்காக கனிமொழி எழுதிய கவிதை இரண்டாம் பக்கம்
மு.கருணாநிதியின் 94வது பிறந்த நாளுக்காக கனிமொழி எழுதிய கவிதை இரண்டாம் பக்கம்
மு.கருணாநிதியின் 94வது பிறந்த நாளுக்காக கனிமொழி எழுதிய கவிதை மூன்றாம் பக்கம்
மு.கருணாநிதியின் 94வது பிறந்த நாளுக்காக கனிமொழி எழுதிய கவிதை மூன்றாம் பக்கம்
மு.கருணாநிதியின் 94வது பிறந்த நாளுக்காக கனிமொழி எழுதிய கவிதை நான்காம் பக்கம்
மு.கருணாநிதியின் 94வது பிறந்த நாளுக்காக கனிமொழி எழுதிய கவிதை நான்காம் பக்கம்

இதையும் படியுங்கள்: கருணாநிதியின் சமூக நீதிப் பங்களிப்பு

கருத்துகள் இல்லை

ஒரு பதிலை விடவும்