”ஒக்கி சொந்தங்களின் கரம் பிடித்து நடப்போம்”

Ten women psychologists from Chennai to work with families affected by the Cyclone Ockhi.

0
1385

இதையும் படியுங்கள்: ஒக்கி சொந்தங்களுடன் கை கோர்ப்போம்

இதையும் படியுங்கள்: ஒக்கி பேரிடர்: கண் காணா மக்களுக்கு நடந்த கண் காணா பேரிடர்

#OvercomeOckhi
ஒக்கி சொந்தங்களுடன் கரம் பிடித்து நடப்போம்.
Join Hands to Embrace Ockhi Families.
Thanking our First Travel Partner Parveen Travels for the big support.

Parveen Travels is the first travel partner for the #OvercomeOckhi initiative
Parveen Travels is the first travel partner for the #OvercomeOckhi initiative