”ஒக்கியால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களிடையே ஒத்துழைப்பை உருவாக்க வேண்டும்”

#OvercomeOckhi முயற்சிக்கு ஆதரவளியுங்கள்

0
442

#OvercomeOckhiக்கு உங்களால் இயன்ற உதவியை இங்கே, இப்போதே செய்யுங்கள்

ஒக்கி புயல்: கண் காணா மக்களுக்கு நடந்த கண் காணா பேரிடர்

India’s flawed policy led to loss of over 300 lives

ஒக்கி சொந்தங்களுடன் கரம் பிடித்து நடப்போம்

கருத்துகள் இல்லை

ஒரு பதிலை விடவும்