எழுத்துக்கு முந்தியவையா எண்கள்?

0
393

எழுத்துக்கு முந்தியவையா எண்கள்? | NUMERACY AHEAD OF LITERACY | TAMIL SEIVOM | IPPODHU #TamilSeivom#RajkumarJS#Numeracy#Literacy#Thirukkural#Coding#Maths#Thiruvalluvar#திருக்குறள்#திருவள்ளுவர்#தமிழ்செய்வோம்#எழுத்தறிவு#எண்ணறிவு#ராஜ்குமார் | IPPODHU IS A DIGITALLY NATIVE MEDIA COMPANYDr. J.S. Rajkumar is an award-winning laparoscopic surgeon. He is a writer. His program “Tamil Seivom” (Meaning Let Us Worship The Almighty in the Tamil Language) is running on IPPODHU for over a year. Tamil Seivom introduces the richness of the Tamil language and its culture to the global audience.The newness of wisdom in running the world and running the country is amazing. Thiruvalluvar has the capacity to capture them in a nutshell. He can say it in just two lines. Profound stuff. In couplets.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here