குடியேறியான எலான் மஸ்க் அமெரிக்காவின் விண்வெளிக் கனவுகளுக்கு வடிவம் கொடுக்கிறார். தொழில்முனைவு என்பது ஆக்கபூர்வமான செயலூக்கம்.

The Raya Sarkar Interview

ஐந்தாண்டுகளில் இப்போது சாதித்தது என்ன?

நாதமும் தாளமும் நீயானாய்

நீ என்னைத் துரத்து

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here