உங்கள் ராணுவ வலிமையெல்லாம் வெறும் கண்காட்சிக்குத்தானா?

”மக்களின் விருப்பங்களுக்கு எதிராக கன்னியாகுமரியில் துறைமுகத்தைத் திணிக்க விட மாட்டோம்”

2
596

ஒக்கி சொந்தங்களுடன் கரம் பிடித்து நடப்போம்

2 கருத்துகள்

ஒரு பதிலை விடவும்