உங்களுக்குப் பிடித்த முதல்வர் யார்?

2
2519

யார் முதல்வராவதற்கு நீங்கள் ஓட்டுப் போடுவீர்கள் என்று கேட்டபோது மக்கள் என்ன சொன்னார்கள்?

இதையும் படியுங்கள் : கருத்துக்கணிப்பு எப்படி நடத்தப்பட்டது?

2 கருத்துகள்

ஒரு பதிலை விடவும்