இளையவர்களின் முதல்வர் யார்?

2
1129

2016 ஏப்ரல் 18ஆம் தேதியன்று இப்போது டாட் காமின் தேர்தல் கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் வெளியானபோது பிரசுரிக்கப்பட்ட கட்டுரை இன்று மறுபடியும் உங்களுக்காக:

இளையவர்களின் (வயது 18 முதல் 30 வரை) மத்தியில் முதலமைச்சரவாதற்கான வரவேற்பை அதிகம் பெறுகிறவர்கள் யார்?

இதையும் படியுங்கள் : கருத்துக்கணிப்பு எப்படி நடத்தப்பட்டது?

2 கருத்துகள்

ஒரு பதிலை விடவும்