”இல்லன்னா இன்பமா கிளம்பு”

0
358

இதையும் பாருங்கள்: “இல்லை என்றால் இல்லை”

”இல்லை என்றால் என்ன?”

கருத்துகள் இல்லை

ஒரு பதிலை விடவும்