“ஆடைத் தயாரிப்பிலுள்ள பெண்கள் ஒற்றுமையால் ஜெயித்தார்கள்”

Sujata's efforts since 2009 got women workers in garment sector a better pay

0
381

இதையும் படியுங்கள்: வடமாவுக்கும் பறையருக்கும் என்ன சம்பந்தம்?

இதையும் பாருங்கள்: “கறி எங்களுக்குப் பிடிக்கும்; மதவெறி பிடிக்காது”

பணக் கஷ்டத்திலிருக்கும் இப்போதுவுக்கு கீழேயுள்ள GIVE 5 பொத்தானை அழுத்தி நன்கொடை வழங்குங்கள்:

கருத்துகள் இல்லை

ஒரு பதிலை விடவும்